lunes, 23 de enero de 2012

Mitjans de comunicació i aprenentatge

Hi ha dos tipus de visions respecte als mitjans de comunicació i l’aprenentatge, un que es refereix a la visió d’educar a través dels mitjans de comunicació, i l’altre que tracta d’educar en l’ús d’aquests per poder extreure’n el millor ús i rendibilitat.

El primer que he citat deia que s’ha d’utilitzar els mitjans de comunicació per educar, es a dir a partir d’aquests treballar continguts que hi apareixen en el currículum i d’altres que no hi són presents, però que són imprescindibles. Ens podríem acollir a la cita que diu: “el coneixement no ocupa lloc”. Treure’n ús del que ens ofereixen els mitjans, l’ús que tenen aquests i treballar-los per aplicar-los i adquirir els coneixements pertinents que ens donen. Per exemple: un programa de ràdio o televisió, com es produeix, passos que s’ha de seguir, gent que hi treballa i les funcions... o també llibres i revistes per consultar el que sigui necessari.

D’altra banda trobem el punt d’educar en l’ús correcte dels mitjans de comunicació, es a dir, com fer-ne un ús adequat del que se’ns ofereix des d’aquests. Tenir els coneixements per poder triar la informació i el contingut que ens serà útil i productiu per tal de créixer com a estudiants, però sobretot com a persones, que es el veritable objectiu de la educació, o almenys aquest hauria de ser.

Hem de ser conscients de la gran influència que tenen els mitjans de comunicació cap a la població i la manipulació que es fa des d’aquests. Per això, com he comentat abans es important que els nostres alumnes sàpiguen que es trobaran i que ells mateixos, amb la nostra guia puguin saber trobar allò que els interessa i el que es millor pel seu correcte desenvolupament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario