lunes, 23 de enero de 2012

Moodle

Moodle és un Sistema de Gestió de Cursos de Codi Obert, també conegut com un Sistema de Gestió de l’Aprenentatge ( Learning Management System, LMS ) o com un Entorn d’Aprenentatge Virtual ( Virtual Learning Environment, VLE ).

Va ser creat per Martin Dougiamas, el qual va dissenyar les seves idees del constructivisme en pedagogia que afirmaven que el coneixement es construeix en la ment de l’estudiant, enlloc de ser transmès sense canvis a partir de llibres o aprenentatges i en l’aprenentatge col•laboratiu. Va crear un ambient centrat en l’estudiant, com a punt més important i del qual parteix tot, al qual li ajuda a construir l’aprenentatge necessari, depenent de les habilitats i coneixements previs.

Molts mestres empren aquesta eina per crear llocs web, més dinàmics de cara als estudiants. S’ha d’instal•lar en un servidor web, a través d’un ordinador personal, o bé mitjançant un servidor d’una companyia d’hostalatge de pàgines web.

Penso que aquest tipus d’eines són interessant i alhora útils de cara a l’aprenentatge dels alumnes, ja que el seu dinamisme ajuden i faciliten l’adquisició de coneixements. També es important, i se’ns a fet constar any rere any des de la Universitat, la idea de l’aprenentatge a través d’un mètode constructivista, on l’alumne sigui el centre i el mestre faci de guia i proporcioni tot el material necessari perquè avanci, assimili i acomodi tot allò imprescindible per a créixer com a persona. I poder ser un futur ciutadà amb criteri i no un titella o una màquina que actua segons el que li demanen i no lluita per allò que cal aconseguir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario