jueves, 21 de junio de 2012

Què es un PLE?

En relació amb la primera entrada, i veient que he tingut problemes per editar-la, em disposo a fer una ampliació des d'aquí.

Podem dir que un PLE es una manera d'aprendre a través d'Internet, des d'una dinàmica diferent i establint relacions diverses. Diferents eines que tothom que tingui accés pot utilitzar per poder controlar i gestionar el seu aprenentatge.

Trobem tres tipus d'eines:

  • D'accés a la informació: bases de dades, vídeo, multimèdia, llocs de publicació...

  • De creació i edició de la informació: mapes conceptuals, creadors de presentacions...

  • De relació amb els altres: carces socials per comunicar-se amb amics i companys de classe, en el qual l'aprenentatge també hi és present en molts casos.


Personalment a partir de les altres persones es d'on es pot aprendre més, penso que per això dins de les aules, hauríem de fomentar el diàleg, que els nens es formulessin preguntes i respostes que després es contrastessin amb el grup-classe. Que l'error sigués progrés i no pas, un punt on delimités quelcom i hagués de començar de nou el nen. A partir del que es sap i d'on es fa l'errada, el nen a de començar a construir el seu propi aprenentatge, amb l'ajuda, d'entre molts agents externs, els companys i amics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario