sábado, 23 de junio de 2012

Els projectes telemàtics

Els projectes telemàtics va ser el tema que nosaltres vàrem escollir per tal de fer l'exposició i mostrar nous coneixements que desconeixien totalment. La exposició consistia en una primera part teòrica, que amb un suport visual com el Power Point anàvem exposant les idees per tal que després es pogués dur a terme la part pràctica i s'entengués el perquè de l'activitat que feien i el qüestionari que contestaven.


L'aula va quedar dividida en quatre grups, i cada grup representava una escola diferent. A través d'un correu electrònic vam motivar als nens perquè fessin un àlbum amb diferents èpoques de la història, des de la Pre-història fins a l'edat Contemporània.

Cada grup havia de posar que es feia a cada etapa i posar una foto que es faria a classe simulant quelcom característic de l'etapa en qüestió.


El primer dia vam tenir problemes amb l'internet de la facultat i va ser impossible dur a terme la exposició, ja que el treball depenia d'aquest. Els companys s'ho van passar bé i van disfrutar, quan al dia següent vam fer l'exposició amb les activitats que pertocaven. Han pogut treballar amb gent que no ho fan normalment i sobretot, hem intentat potenciar el treball en grup, cooperatiu. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario