viernes, 22 de junio de 2012

Reflexió personal sobre les TIC a les aules


Després de sentir als meus companys explicar l'ús de les TIC a les aules i les escoles on han estat de pràctiques m’agradaria donar una visió personal de com he vist tot aquest tema de les TIC a les aules i sobre el funcionament que se’ls hi dóna o no des del professorat.

Primer de tot, dir que el centre estava ben equipat, cosa que facilitava un futur ús correcte de les TIC, però mancava l’aprenentatge del bon us d’aquestes per part de la gran majoria dels mestres. Es complicat però s’han fet cursos que pretenien endinsar en aquest món nou i tan ampli com es el de les noves tecnologies, però no s’ha acabat de captar tota aquella atenció necessària per passar a formar part d’ell.

D’altre banda es important que sempre s’intenti emprar aquest element i alhora recurs, ja que això facilita l’aprenentatge als alumnes i sobretot, fa que la classe agafi una altra dinàmica. Els nens i nenes poden interactuar i deixen de banda els llibres una estona per fer exercicis davant de tots i sense fer servir el bolígraf, sinó una eina totalment diferent com pot ser el seu propi dit. Aquest s’equivoca i immediatament pot rectificar amb l’ajuda dels companys, que ajuden a corregir les errades que faci.

Però es una llàstima que després de la gran despesa que suposa tot aquest material, no se li acabi de donar tot l’ús que requereix, i no se n’extregui tot el que pot arribar a donar per exemple les pissarres digitals que passen a ser simples objectes que plasmen informació d’internet o dels llibres digitals, o per veure vídeos o imatges.

Espero que això canviï i quan estigui impartint classes a l’aula les TIC tinguin un major pes, tinguin un millor ús i sobretot les classes deixin de ser tan tradicionals i basades amb el llibre i agafin una dinàmica contrària gràcies a l’implantació d’aquest recurs.

No hay comentarios:

Publicar un comentario