miércoles, 11 de noviembre de 2009

Habilitats lingüístiques.

D’habilitats lingüístiques trobem:

  • Oral: escoltar i parlar.
  • Escrit: llegir i escriure.
    Un usuari de la llengua a de dominar-les per poder-se comunicar amb eficàcia en totes les situacions.

Definició de cadascuna:

1. Llegir: Procés a través del qual es comprèn un text escrit.

Implicacions:

  • Procés actiu, ja que qui llegeix a de construir el seu significat del text. El significat que el lector li dóna al text, no ha de ser el mateix que l’autor li volia donar, això depèn dels coneixements que te cadascú.
  • Procés d’interacció, entre qui llegeix i el text. El lector a de fer seu el text, adaptar-lo i transformant els coneixements que té, en funció del que li aporta el text.

2. Escoltar: Comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i, d'interpretació d'un missatge pronunciat oralment.

3. Escriure: Procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

4. Parlar: Expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat, de forma coherent, clara, amb correcció i adeqüació a la situació comunicativa.No hay comentarios:

Publicar un comentario